Научете хитрости и тънкости как да ползвате сайта ни тук:

Блог на Маршрути Еу

Хамали – защо са ни необходими и как да се свържем с надеждна фирма

Товарачът (оператор по товарене и разтоварване) е специалист в движението на стоки, използвайки мускулна сила, специални устройства или оборудване. Времето за товарене и разтоварване, както и броят на полетите, пряко зависи от квалификацията на хамалина. Общата цена на услугите на хамали в София зависи от това.

хамали в София от hamalite.bg

 Компетентен хамалин трябва бързо да оцени обема на преместваните неща, да го съотнесе с обема на камион и да оцени разположението на товара в тялото. Начинът на поставяне на нещата зависи не само от броя на необходимите полети, но и от безопасността на деликатните стоки.
 
 На практика няма изисквания за квалификация и образование, тъй като няма специални курсове за хамали. За всяко работно място обаче се разработват инструкции и разпоредби, с които новоприетият товарач трябва да се запознае.
 Длъжностната характеристика на товарача включва общи разпоредби, задължения, права и определя степента на отговорност. По правило се предвиждат нарушения на трудовата дисциплина и разкриване на поверителна информация, станала достъпна в хода на изпълнение на техните задължения.
 
 В длъжностната характеристика на товарача е важно да се вземат предвид всички аспекти на работата му: почистване на работното място, сглобяване на стълби за достъп, работа с технологично оборудване, попълване на придружаваща документация и др.
 
Работни задължения на хамалина
Хамалинът изпълнява следните работни задължения:
•    Извършва товарене и разтоварване.
•    Извършва складова обработка на стоки - сортиране, подреждане, пренасяне, претегляне, опаковане ръчно или с помощта на най-простите товаро-разтоварни устройства и транспортни средства (колички, колички, конвейери и други подемно-транспортни механизми).

•    Инсталира временни рампи и други устройства за товарене и разтоварване на товари.
•    Извършва закрепване и подслон на стоки в складове и превозни средства.

 Надеждността на закрепването на големи по размер елементи и съответно тяхната безопасност ще зависи от квалификацията на товарача. Има погрешно схващане, че товарач е всеки човек с физическа сила и желание да печели пари, а степента на неговата трезвост е незначителен фактор.
 
 Съветваме ви да се откажете от това мнение, стига вещите ви да не са били повредени по време на преместването. Внимателният подбор на товарачи може да бъде ключът към спретнатото движение на вашите вещи и тяхната цялост. Обърнете се към нас - фирма Муувхом ЕООД, за да получите наистина качествени хамалски услуги.

Вход в сайта