Маршрут от Пазарджик до София

Маршрута от Пазарджик до София и от София до Пазарджик.